Vial d’enllaç de Prada de Moles

Vial d’enllaç de Prada de Moles
Pressupost: 2.097.568,75 €
Període d’execució: Juny de 2006 – Novembre 2007

El projecte contempla la definició dels treballs per a dur a terme el nou vial d’enllaç de Prada de Moles, Parròquia d’Encamp, situat  a l’entrada sud de la població d’Encamp. Aquest vial enllaçarà la rotonda d’entrada sud de la població amb la carretera de nova construcció, la Carretera Riberaygua. L’obra a realitzar consisteix en un pont d’una longitud d’uns 100 metres aproximadament.

Resultarà un vial d’una única calçada de 8,5 metres d’amplada, amb dos carrils de circulació de 3,25 metres i una zona d’estacionament de 2 metres d’amplada i dos voravies de 2,25 m cadascuna. L’inici del projecte es situa a la intersecció de l’eix de la carretera de Riberaygua, i l’eix del pont.

Actualment, a la zona d’inici de projecte hi trobem un antic camí ral. El final del projecte es troba en el centre de la rotonda, al PK 0+133,120. A raó de l’enllaç  del vial amb la rotonda, l’execució de les obres interferirà en la seva circulació.