Rotonda del Grau d’Envalira

Modificació de la rotonda a la CG-2 d’enllaç amb la carretera d’accés a la boca oest del túnel d’envalira
Pressupost: 550.240,70 €
Any execució: Maig del 2006 al Novembre del 2006

El projecte contempla la definició dels treballs situats a la C.G.Nº2 d’enllaç amb la carretera d’accés a la boca oest del túnel d’Envalira. En concret es tracta de la modificació en planta i alçat de la rotonda d’accés a la boca oest del túnel d’Envalira.

Es pretén donar una pendent més suau a la calçada existent.  En la zona nord de l’obra, s’ha previst el desmunt de la muntanya per tal d’ampliar la plataforma. Al cap del talús, es realitzarà una cuneta de formigó en forma de V que recollirà tota l’aigua superficial que baixa per la muntanya.

En la zona sud de l’obra, es construirà un mur de formigó que sostindrà la plataforma de la nova rotonda. S’ha previst també la modificació de tots els servies existents perquè tinguin continuïtat amb el nou traçat. La rotonda es construirà amb una base de formigó al perímetre, i acabats de vorades i rigoles en granit i paviment asfàltic. La nova rotonda tindrà un radi de 20 metres.