Urbanització Prat del Rull

Construcció de parts dels vials d’urbanització de la unitat d’actuació del Prat del Rull a Andorra la Vella.
Pressupost:
Any execució:

El primer vial correspon a l’eix 1 del projecte.

Té una secció composada per una voravia de 4,50m d’amplada, una franja de 2m destinada a aparcament, dos carrils per a circulació bidireccional de 3,50m d’amplada cadascun, i una voravia situada parcialment sobre el voladís existent del mur de canalització de la llera dreta del riu Valira

El segon vial correspon a l’eix 2 del projecte.

Té una secció composada per una voravia de 3,10m d’amplada, una franja de 2m destinada a aparcament, dos carrils per a circulació bidireccional de 3,50m d’amplada cadascun, una franja de 2m destinada a aparcament i una voravia de 3,10m d’amplada.

El tercer vial correspon a l’eix 3 del projecte.

És un vial per a vianants. Té dues voravies de 3m amb paviment de granet a banda i banda i una part central pavimentada amb aglomerat, tot a nivell.