Urbanització vial i aparcaments a la Cortinada

Projecte d’urbanització d’un vial i la realització de dos aparcaments a la Cortinada
Pressupost: 893.348,31 €
Període d’execució: Setembre 2017 fins Agost 2018

El projecte consisteix, segons conveni firmat entre el Comú d’Ordino i la societat Andbank, en la realització de dos pàrquings de vehicles en dos nivells, un vial d’urbanització de 141 metres aproximadament i la reconstrucció de la Callisa dels Batallats.

Les voravies es realitzaran amb vorada de granit, sobre base de formigó, xapa de formigó armat. i capa d’acabat de paviment bituminós.

Els pàrquings seran pavimentats amb bituminós sobre base de tot ú, amb reixes longitudinal per la recollida dels pluvial, senyalització de les places, lluminària tipus Comú d’Ordino i previsió de col·locació de barreres.

La Callisa del Batallats es condicionarà a tot el llarg i ample, amb paviment de pedra sobre base de formigó armat. i reixes transversals per a la recollida de pluvials, connectant el vial d’urbanització amb la carretera CG3.