Aparcament horitzontal a la terra dels raconets del Tremat d’Encamp

Aparcament horitzontal a la terra dels raconets del Tremat d’Encamp

Es tracta d’un aparcament horitzontal d’un sol nivell, amb entrada per un extrem. La superfície total es de 994,- m2.

El nombre de places d’aparcament (de vehicles lleugers) que pot allotjar es de 29 uts.

El projecte va contemplar el condicionament de l’esplanada, mitjançant l’ajust de l’anivellament del terreny, l’execució del recalcament del mur de delimitació amb el C/ del Mirador i l’execució d’una riostra de consolidació del mur del costat avall.

L’esplanada un pendent variable en el sentit longitudinal i un pendent constant únic vers el costat avall, per tal de concentrar l’escorrentiu superficial.