Ampliació escola Santa Coloma

Ampliació escola Santa Coloma
Pressupost:
Any execució:

Es tractava de realitzar la rehabilitació, reforma i ampliació del actual centre escolar de Sta. Coloma, Parròquia d’Andorra. Un equipament públic que amb aquesta ampliació, te una capacitat màxima de 1.299 alumnes.

El projecte va contemplar l’ampliació i reforma del centre escolar existent a Andorra la Vella – Sta. Coloma, tant en el número i tipus de aules com en la resta dels serveis. Els treballs es van desenvolupar seguint bàsicament dues línies.

La primera contemplava la reforma i canvi d’ús d’alguns aspectes (millora de l’aïllament de la façana i coberta) i dependències (canvi d’ús d’alguns espais) dels edificis existents.

La segona estava orientada principalment a l’ampliació de una part del edifici per assolir mes capacitat del centre, tant en el número d’alumnes com de personal docent.