Embelliment galeria sta. Coloma

Obres d’embelliment urbà i de desguàs de les aigües pluvials del sector de Sta. Coloma – Actuació A2, Fase
Pressupost: 1.400.318,29€
Any execució: Setembre 2017 fins Agost 2018

El límit de la FASE III d’aquesta actuació enllaça amb el límit de la FASE II en curs. L’Hble. Comú d’Andorra la Vella ha demanat de finalitzar el tram de l’actuació A2 que afecta l’avinguda de Santa Coloma i Enclar en aquesta fase deixant només per fer els carrers perpendiculars a l’Avinguda.

La longitud total d’actuació es de 434 metres de l’avinguda. Es preveu en aquesta fase modificar lleugerament la rasant de l’Avinguda de Santa Coloma per poder enllaçar amb la nova galeria d’aigües pluvials realitzada en la Fase II.