Plataforma Soldeu

ENSISA
Pressupost: 30.528.964,38€
Període d’execució: 20 mesos, agost 2017 – març 2019

Per poder celebrar les finals de la Copa del Món d’Esquí 2019 a la pista de l’avet de Soldeu, ENSISA va encarregar a la UTE Cevalls – COPSA – Locubsa la construcció d’una plataforma esquiable de 8.979 m2 per sobre del riu Valira d’Orient i d’un aparcament de gran capacitat a la coberta del qual esdevindria una nova plaça pel poble de Soldeu.

La plataforma esquiable està formada per 16 bigues metàl·liques de llums variables entre els 60 i 80m situades a 35m sobre el riu. Les bigues metàl·liques treballen solidàriament amb un conjunt de cables d’acer d’alta resistència post tesats

Sens dubte es tracta de l’obra més singular i emblemàtica executada al principat en la última dècada degut a la seva complexitat tècnica, condicions de contorn molt restrictives i a un calendari de treball extremadament exigent.

Procés constructiu