Rasant CG1 Sant Julià – Duana

Modificació de la rasant de la CG1 des del PK 9+460 fins al PK 9+920 a la Parròquia de Sant Julià de Lòria

Les obres consisteixen, bàsicament, en la modificació de la rasant de la CG1 en un tram d’uns 500 m.

Modificació de la rasant de la carretera recreixent-la fins a 2,0 m al PK 9+609. Execució de galeria de serveis a tot el tram. La secció tipus està formada per 4 carrils de mes de 3m m cadascú i voravies d’amplada variable d’aproximadament 2m. Hi haurà un carril bici a cada costat de la calçada.

La rasant de la carretera es modificarà de manera que a la zona de la zona de la rotonda del PK 9+560 el vial pujarà uns 2,0 m i tindrà pendent cap al PK 9+760.