Urbanització de Borda Margineda

Urbanització de Borda Margineda

L’objecte de la present modificació del projecte amb resolució 2015/61012 i amb data 18/11/2015, es realitza amb la intenció d’ampliar la zona de voravia i d’aquesta manera crear un conjunt d’espais públics singulars per tal de dignificar l’entrada a la parròquia.