Excavació Falguero

Obres de desmunt i adequació d’una parcel·la de terreny per tal de destinar-la a aparcament comunal
Pressupost: 2.224.772,38 €
Període d’execució: Novembre 2015
Any execució: Novembre 2015

El present projecte contempla la creació d’un espai en una parcel·la de terreny comunal per dedicar-la a a parcament públic. L’adequació d’aquesta parcel·la donaria continuïtat a la trama urbana plantejada al Pla parcial del Falguero, a la vegada que dotaria d’aparcaments necessaris tant pels veïns, com principalment per l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, que es troba al costat.  

La parcel·la desprès d’excavada i convenientment estabilitzada disposarà d’un espai aprofitable d’uns 2.037,68 m2 que segons les previsions del projecte suposaria la creació de 68 places d’aparcament.