Creació de Voravia a la CG1 a la zona del cementiri de Sant Julià de Lòria

Creació de Voravia a la CG1 a la zona del cementiri de Sant Julià de Lòria

Parròquia de Sant Julià de Lòria Projecte 0001/2019. Ministeri d’Ordenament Territorial.

L’obra es situa a la CG 1 aigües avall de la cruïlla de Fontaneda, a la zona del cementiri de Sant Julià de Lòria.

El present projecte defineix les obres associades a l’execució de la voravia del marge esquerre de la CG 1 entre el cementiri de Sant Julià i la voravia existent, eixamplant la carretera per aquest costat, donant cabuda a 4 carrils de 3.20 m + carril bici de 1.00 m (sentit Espanya 2 carrils de 3.20 m i sentit Sant Julià dos carrils de 3.20 m + carril bici de 1.00 m).

Longitud actuació : 133 mètres aproximadament. També es realitza tram de voravia costat dret en un tram de 22 mètres aproximadament.