Pàrquing de les Pardines

Aparcament horitzontal al prat de la Nostra Senyora a la zona de les Pardines
Pressupost: 1.400.318,29€
Any execució: Setembre 2017 fins Agost 2018

Es tracta d’un aparcament horitzontal de dos nivells, amb un accés en un sol sentit d’entrada i un altre accés amb la sortida. El nombre de places d’aparcament (de vehicles lleugers) que pot allotjar es de 35 uts.

L’espai destinat a aparcament es situa al lateral esquerre de l’entrada, a la plataforma superior, i a ambdós costats a la plataforma inferior. L’espai destinat a la circulació dels vehicles quedarà al lateral dret a la plataforma superior, i centrat a la inferior.

El projecte contempla el condicionament de l’esplanada, mitjançant l’ajust de l’anivellament del terreny, l’execució d’uns murs de maçoneria amb morter per generar els nivells i l’execució d’una riostra al llarg del perímetre de l’aparcament, inclòs el mur central de separació de nivells.