Depuradora d’Anyòs

Adaptacions i ampliacions de l’Edar nord occidental // Millora de la integració i de la reducció dels impactes de l’Edar nord occidental
Pressupost: 8.404.633,33 € i 2.031.923,21 €
Període d’execució: Agost del 2007 a l’agost del 2011

Obra realitzada en dues fases:

FASE 1 – Projecte i construcció de les adaptacions i ampliacions necessàries a l’estació depuradora d’aigües residuals nord occidental (Edar nord occidental).

FASE 2 – Millora de la integració i de la reducció dels impactes de l’Edar nord occidental

El projecte consisteix en la definició dels processos, de les obres i les instal·lacions necessàries per a la construcció i adaptació de l’estació depuradora d’aigües residuals de la Zona nord-occidental d’Andorra (parròquia de la Massana) dins dels terrenys de les actuals instal·lacions.