Centre Tecnificació d’Ordino

Centre Tecnificació d’Ordino. Fase 3.
Pressupost: 2.657.500,94 €
Període d’execució: Abril del 2013 al Novembre del 2013

L’obra desenvolupa la fase 3 del Centre de Tecnificació Esportiva de la Vila d’Ordino. La fase I i 2 construïdes anteriorment consistien en la construcció del Camp de futbol i les seves instal·lacions respectivament.

La fase 3 adjudicada a la UTE COPSA-LOCUBSA desenvolupa l’edifici de serveis de tota la zona esportiva. Inclou les dependències esportives com ara vestidors, zones de gimnàs, zona de fisioteràpia, zona mèdica, bar-restaurant i part de la zona administrativa.

En aquesta fase també s’inclou la instal·lació de il·luminació del camp de fútbol. El projecte s’ha pensat des del punt de vista d’assolir un baix impacte ambiental a nivell volumètric, amb cossos de poca alçada i amb una superfície de coberta ajardinada.

Consisteix en un edifici amb planta baixa i tres plantes on s’ha buscat la integració amb l’entorn, d’aquí la solució per una ocupació màxima en planta i una alçada mínima del edifici,  i la utilització de materials de la zona.