Edifici Llacuna 10Bis

Edifici Llacuna 10Bis
Pressupost: 2.603.903 €
Any execució: 2018

La construcció de l’edifici ha estat marcada per un entorn urbà complicat, un accés viari a través del Carrer La Llacuna, a una cota molt baixa respecte el terreny natural, una callissa de vianants amb un traçat poc ortogonal i edificacions veïnes residencials i urbanes en l’entorn immediat.

Es tracta d’un edifici plurifamiliar de 9 habitatges, amb 3 plantes d’aparcament comunicades per un muntacotxes, i 4 plantes d’habitatges, en la última planta es situa un àtic dúplex. L’edifici està completament excavat en roca, amb betes d’aigua que segons les èpoques de l’any són més o menys actives, per aquest motiu s’ha realitzat una cubeta d’impermeabilització amb tela de PVC, per assegurar-ne la seva estanquitat.