Caldea II INUU

CONSTRUCCIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE TERMOLÚDIC DE CALDEA: CENTRE WELLNESS CALDEA II
Pressupost: 18.012.259,05 €
Any execució: Novembre de 2010 al Desembre de 2012

L’ampliació del Centre Termolúdic Caldea, s’anomena comercialment INÚU. L’edifici és obra de Jean Michel Ruols, el mateix arquitecte que va concebre Caldea.

Amb INÚU la seva voluntat ha estat donar continuïtat a les formes de l’edifici del centre termolúdic existent i integrar la nova construcció en perfecta sinergia i màxima integració, però amb un toc de modernitat gràcies a l’evolució de les tècniques i materials de construcció.

Combinant arquitectura i aigua, Ruols ha aconseguint dotar l’edifici d’una imatge arquitectònica global coherent i harmoniosa.

– El projecte inclou també la realització d’una nova passarel·la de formigó armat i baranes d’acer inoxidable i vidre, il·luminades. Aquesta passarel·la, és l’entrada principal de Caldea i Inúu, i pel seu nou gàlib permet el trànsit pel carrer inferior de camions i autocars.

– L’estructura de l’edifici és de formigó armat en les seves primeres plantes, i en la part superior, a diferents nivells es composa d’una estructura metàl·lica amb una coberta d’alumini i vidre. Les façanes estan aïllades amb poliestirè extruït i acabades amb un aplacat ventilat de granit i peces piramidals de granit negre, alguna part de les façanes està formada per murs cortina, d’alumini i vidre.

– Les llacunes estan realitzades amb acer inoxidable, els acabats interiors de paviments, revestiments, mobiliari de Krion, i equipaments son del Grup Porcelanosa. Cal remarcar la complexitat de les instal·lacions del centre, l’aprofitament de les aigües termals, el circuit de tractament de les aigües, la ventilació i la climatització dels diferents espais.