Habilitació i millora de les instal·lacions esportives de Prada de Moles

Habilitació i millora de les instal·lacions esportives de Prada de Moles
Pressupost: 2.961.1525,04 €
Any execució: Novembre del 2015

En aquesta obra, s’han enderrocat les antigues instal·lacions esportives de Prada de Moles per tal de pdoer construir-ne unes de noves. En el nou Prada de Moles, es destaca un camp de de futbol i rugbi amb gespa artificial, dos pistes de tenis sintètiques, dos pistes de pàdel i un camp de tir amb arc. En lateral del camp de futbol/rugbi s’ha construït una edificació de planta baixa per a ubicar els vestidors, els lavabos públics, els magatzems, i en la seva coberta s’hi col·loquen les graderies. Amb aquesta obra s’ha dotat a Prada de Moles de xarxes de serveis d’aigua potable, electricitat, telèfon, aigües pluvials i residuals. Alhora s’ha realitzat tota la urbanització de la parcel·la d’uns 20.000 m2 i s’ha remodelat la voravia i els tancaments de l’entrada principal per l’Avinguda Joan Martí.

La superfície de Prada de Moles es troba a dos nivells diferents els quals estan per sota de l’Avinguda Joan Martí. Per accedir a les diferents pistes hi ha camins asfalts i per assegurar l’accessibilitat a tothom, també s’ha construït ascensor mitjançant una estructura metàl·lica de 10ml d’alçada, revestida amb panells fenòlics. Els dos nivells de Prada de Moles estan formats per:

 • Camp de rugbi/futbol, i edificació : 1.222,00 m
 • Pistes de tenis i pàdel: 1.224,55 m.

La capacitat de les grades és de 531 persones, i l’edificació te una superfície de 263,52 m2. A l’edifici hi ha banys públics per homes, dones i minusvàlids, així com 3 vestidors: un per cada equip i un altre pels àrbitres. Alhora hi ah dos magatzems. També, com a part d’aquesta obra s’han deixat totes les dependències moblades.

De forma resumida, les obres han consistit en els següents treballs:

 • Enderrocs de les edificacions existents
 • Desmuntatges i enderrocs d’elements presents en la parcel·la
 • Desmuntatge i desplaçament de la sitja de sal a una nova ubicació
 • 25.000 m3 d’ompliment de terres
 • 3.500 m3 de murs de maçoneria de canalització del riu i tancament de parcel·la
 • 2.000ml de micropilots i 500 ml d’ancoratges
 • Murs de formigó armat
 • Construcció de l’edifici i de les grades
 • Treballs del ram de paleta
 • Treballs de serralleria, fusteria, pintura
 • Instal·lacions
 • Construcció dels serveis (electricitat, aigua potable, aigües residuals i aigües pluvials)
 • Construcció del camp de rugbi/futbol amb els seus complements esportius
 • Construcció de 2 pistes de tenis i de 2 pistes de pàdel, amb els seus complements esportius
 • Col·locació de tanques i baranes
 • Col·locació d’enllumenat
 • Realització d’estructures metàl·liques, escales…
 • Construcció ascensor i els seus acabats
 • Treballs de jardineria i acabats varis

Singularitats de l’obra:

 • El camp de futbol i de rugbi disposa de certificació FIFA ** i IRB.
 • Les pistes de tenis tenen certificat ITF.
 • La gespa dels camps de pàdels està homologada per la FEP.