Edifici d’oficines la Llacuna

Edifici d’oficines la Llacuna
Pressupost: 1.362.899,509€
Any execució: Setembre 2017 fins Agost 2018

El projecte constructiu té com a objecte la construcció d’un bloc que consta de 9 oficines repartides des de la planta semisoterrani -2 fins al cap de casa (P3). Total 4 nivells sobre rasant i 3 nivells parcialment sota rasant, dels quals el tercer semisoterrani (PSS-3) és destinat totalment a aparcament la resta de plantes semisubterrànies (PSS-2 i PSS-1) es destinen a places d’aparcament i oficina.

Des del nivell que dona al Carrer Llacuna tenim dos accessos, un pels cotxes i l’altre per al vestíbul des del qual podem accedir a les oficines i aparcaments.