Plataforma Soldeu

Plataforma Soldeu
Pressupost:
Any execució:

L’abast del projecte consistia en crear 3 plataformes de terreny situades a 3 cotes diferents, la 1800.00, la 1797.00 i la 1793.00. La excavació en zona pistes queda definida segons un atalusament del vessant existent i la creació de plataformes i rebaixos a diferents cotes i desnivells.